Zostań

Partnerem

6. edycji

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PUBLIKACJĄ

O nas

Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research to innowacyjny instytut badawczy specjalizujący się w badaniach online. Firma jest właścicielem jednego z największych paneli konsumenckich online w Polsce – swpanel.pl, nowoczesnej platformy do projektowania badań online ankieteo.pl oraz pierwszego na polskim rynku oprogramowania do automatyzacji badań jakościowych i UX - swquality.pl.  ​

Agencja działa na polskim rynku od 12 lat, zarówno w obszarze badań ilościowych, jakościowych, a także oferuje rozwiązania z zakresu IT na potrzeby badań rynku. Do kluczowych klientów w portfolio agencji należy zaliczyć domy mediowe, agencje PR, producentów FMCG, retail, instytucje finansowe, a także inne agencje badawcze. ​

Od 4 lat realizujemy na polskim rynku autorski projekt EKObarometr - cykliczne ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia​

Zespół EKObarometru

Piotr Zimolzak

Wiceprezes Zarządu
 SW RESEARCH
szef zespołu EKObarometr

Justyna Riemer

Senior Research Executive

Karolina Sendor

Graphic & UX Designer

Iwona Klimek

Starszy badacz ilościowy

Marcin Styczyński

Media and Research Manager

Karolina Polak

Research Executive
SW RESEARCH

Michał Wilkowiecki

Senior Researcher 
SW RESEARCH

Social Media

Metodologia VI EKObarometru

Badanie zostanie  zrealizowane w maju 2024 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

SW RESEARCH

Jesteśmy niezależną, certyfikowaną, polską agencją badawczą skoncentrowaną na realizacji badań sondażowych online i wdrażaniu systemów badawczych. Codziennie realizujemy dziesiątki tysięcy wywiadów i ankiet dla kilkuset firm i instytucji.