Wartość Indexu 2024

EKOBarometr Index (EI) jest metodologiczną próbą ujęcia złożonego zjawiska, jakim jest świadomość ekologiczna w ramach jednego wymiaru oraz wystandaryzowania go w taki sposób, aby możliwy był jego monitoring za pomocą cyklicznych pomiarów. Wskaźnik mierzy aktualny poziom polaryzacji nastrojów polskiego społeczeństwa w kontekście ekologii.

Piotr Zimolzak

Wiceprezes Zarządu
 SW RESEARCH
szef zespołu EKObarometr

Twój e-mail:
Porozmawiajmy o patronacie VI edycji EKObarometru:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas już dzisiaj!

 

Źródło danych

Wskaźnik bazuje na deklaracjach osób należących do reprezentatywnej próby dorosłych Polaków liczącej w każdej fali badania minimum 1500 respondentów. W każdej fali badania za pomocą 5-stopniowej skali badani określają, w jakim stopniu zgadzają się z każdym spośród 50 stwierdzeń dotyczących działań i postaw ekologicznych.

Konstrukcja i zakres zmienności

Indeks łączy w sobie interpretacyjną prostotę i metodologiczną złożoność, a jego konstrukcja przebiega w dwóch etapach:

  1. Skalowanie osobowości ekologicznych
  2. Ustalenie relacji ilościowej między skrajnymi osobowościami


Mimo, że końcowa wartość wskaźnika jest bezpośrednio efektem prostej operacji arytmetycznej, to przy obliczaniu jego składowych wykorzystuje się analizę wielowymiarową, a dokładniej analizę skupień. Składowe wskaźnika odwołują się do osobowości ekologicznych Polaków, które uprzednio są skalowane za pomocą operacji statystycznych. Procedura skalowania wyodrębnia wiele różnych osobowości ekologicznych, spośród których do budowy EI uwzględnia się poniższe dwie:

Eko-Entuzjaści

Eko-Krytycy

Po więcej informacji na temat osobowości ekologicznych zapraszamy do materiałów zamieszczonych w artykule.

 

EKOBarometr Index (EI) wyraża się wzorem:

Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do 100.

Wartość 0 oznacza ekologiczną obojętność społeczną i występuje w sytuacji, gdy w populacji osobowości Entuzjastów i Krytyków są tak samo liczne.

Wartości dodatnie oznaczają przewagę osobowości Entuzjastów nad Krytykami w strukturze populacji.

Wartości ujemne oznaczają przewagę osobowości Krytyków nad Entuzjastami w strukturze populacji.

 

 

Dodatkowe informacje

Zainteresował Cię wskaźnik EKObarometr Index i chciał(a)byś dowiedzieć się więcej o jego konstrukcji lub wykorzystaniu w praktyce? Skontaktuj się z nami:

 

Zostań

Partnerem

6. edycji

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PUBLIKACJĄ

Social Media

Metodologia VI EKObarometru

Badanie zostanie  zrealizowane w maju 2024 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

SW RESEARCH

Jesteśmy niezależną, certyfikowaną, polską agencją badawczą skoncentrowaną na realizacji badań sondażowych online i wdrażaniu systemów badawczych. Codziennie realizujemy dziesiątki tysięcy wywiadów i ankiet dla kilkuset firm i instytucji.