Jak wyglądają etapy realizacji 5 edycji badania EKObarometr

 

 

Marzec-kwiecień

aktualizacja kwestionariusza, zaproszenie do partnerstwa

Do 14.04

potwierdzenie partnerstwa

17-28.04

możliwość dodawania własnych pytań do kwestionariusza

Maj-czerwiec

realizacja badania

14.06

raport końcowy

Czerwiec-wrzesień

działania komunikacyjne

Raport V edycji badania EKObarometr

Przejdź do strony raportu

Social Media

Metodologia V EKObarometru

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8.05.2023 - 16.05.2023 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

SW RESEARCH

Jesteśmy niezależną, certyfikowaną, polską agencją badawczą skoncentrowaną na realizacji badań sondażowych online i wdrażaniu systemów badawczych. Codziennie realizujemy dziesiątki tysięcy wywiadów i ankiet dla kilkuset firm i instytucji.