Powrót do aktualności

 

Zostań

Partnerem

6. edycji

 

SPRAWDŹ

22 marca 2024

Świadomość ekologiczna w Polsce pod lupą: EKObarometr Index


W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, społeczeństwa na całym świecie stają przed wyzwaniem zrozumienia, jak podejście jednostek do kwestii środowiskowych wpływa na ogólny klimat społeczny.

Prezentujemy unikatowe narzędzie służące analizie tego zjawiska - EKObarometr Index. To innowacyjne podejście pozwala na kwantyfikację świadomości ekologicznej i monitorowanie jej zmian w czasie.

 

Jak działa EKObarometr Index?

EKObarometr Index to wskaźnik, który mierzy poziom polaryzacji nastrojów w polskim społeczeństwie w odniesieniu do ekologii. Jego konstrukcja bazuje na metodologicznej próbie uchwycenia oraz standaryzacji złożonego zjawiska świadomości ekologicznej. Dzięki cyklicznym pomiarom możliwe jest śledzenie dynamiki tego zjawiska. Wartość wskaźnika oscyluje między -100 a 100, gdzie 0 oznacza ekologiczną obojętność, wartości dodatnie wskazują na przewagę ekologicznych entuzjastów, a ujemne - przewagę krytyków działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Podstawa metodologiczna

Wskaźnik opiera się na deklaracjach reprezentatywnej próby dorosłych Polaków, liczącej co najmniej 1500 respondentów w każdej fali badawczej. Respondenci na 5-stopniowej skali oceniają swoje zgody z 50 stwierdzeniami odnoszącymi się do ekologicznych działań i postaw. Analiza ta uwzględnia osobowości ekologiczne Polaków, skalowane za pomocą zaawansowanych operacji statystycznych i analizy skupień. Wśród różnorodnych osobowości ekologicznych wyróżniono dwie kluczowe: Eko-Entuzjaści i Eko-Krytycy.

 

Dlaczego EKObarometr Index jest ważny?

Wskazując aktualny poziom świadomości ekologicznej, EI staje się kluczowym narzędziem dla organizacji i instytucji zainteresowanych ekologią, pozwalając na lepsze zrozumienie dynamiki społecznej w kontekście ochrony środowiska. Wartość wskaźnika pozwala również na identyfikację trendów i zmian w podejściu społeczeństwa do ekologii, co może przyczynić się do skuteczniejszego planowania kampanii edukacyjnych i interwencyjnych.

EKObarometr Index to kolejny krok na drodze do głębszego zrozumienia i angażowania się w kwestie ekologiczne, niezbędne dla budowania zrównoważonej przyszłości.

 

Więcej informacji na temat EKObarometr Index znajdziesz -> TUTAJ 

Social Media

Metodologia VI EKObarometru

Badanie zostanie  zrealizowane w maju 2024 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

SW RESEARCH

Jesteśmy niezależną, certyfikowaną, polską agencją badawczą skoncentrowaną na realizacji badań sondażowych online i wdrażaniu systemów badawczych. Codziennie realizujemy dziesiątki tysięcy wywiadów i ankiet dla kilkuset firm i instytucji.